Jõgeva Gümnaasium


Jõgevamaa Gümnaasiumi eesmärgiks on pakkuda heatasemelist üldkeskharidust õppija individuaalset arengut toetavas koolikeskkonnas. Jõgevamaa Gümnaasium alustas tööd 2013 aasta sügisel täielikult renoveeritud ja uuesti sisustatud koolimajas Aia tänaval. Pristise töövõtt sisaldas nõrkvoolu- ja hooneautomaatika lahendusi, mis juhivad hoone valgustust, jahutust, ventilatsiooni, kütet, läbipääsu ja valvet.

http://jogevagymn.kovtp.ee/uldinfo
Teostamise aeg: 2013
Asukoht: Eesti
Kliendisektor: Riigisektor

Teenused: Valve- ja läbipääsusüsteemid, Video- ja kassavalvesüsteemid, Automaatsed tulekahju signalisatsooni- ja kustutussüsteemid, Helindus-, konverentsi- ja tõlkesüsteemid, Hoonete automaatika süsteemid