Läti Laste Kliiniline Ülikooli Haigla


Laste Kliiniline Ülikooli Haigla on Läti suurim multifunktsionaalne raviasutus spetsiaalselt lastele ning koosneb 2 hoonest: Vienibas gatve 45/Juglas 20 ja Ogre Gaismas prospekts 2/6. Igal aastal ravitakse Haiglas 30 000 patsienti ning 160 000 haiget saavad ambulatoorset ravi. 2012 aastal osales Pristis Merksi ja Abora partnerina Haigla hoonete 20 & 26 rekonstrueerimisel ja paigaldas nõrkvoolu- ja turvasüsteeme. nende hulgas ka spetsiaalseid haiglatele loodud lahendusi toruposti ja õekutse näol.

http://www.bkus.lv
Teostamise aeg: 2012
Asukoht: Läti
Kliendisektor: Riigisektor

Teenused: Valve- ja läbipääsusüsteemid, Video- ja kassavalvesüsteemid, Automaatsed tulekahju signalisatsooni- ja kustutussüsteemid, Helindus-, konverentsi- ja tõlkesüsteemid, Andmeside ja kaablivõrgud, Õekutse-, uksetelefoni- ja vanglate kommunikatsioonisüsteemid, Kliendiloenduse ja järjekorrasüsteemid, Torupostisüsteemid, Hoonete automaatika süsteemid