Pärnu Haigla


Pärnu Haigla on hea mainega Pärnumaa ja Lääne-, Saare– ja Hiiumaa elanikke teenindav keskhaigla. Rolli täitmisega kaasneb lahutamatult ka vastutus tagada kõigile abivajajatele kvaliteetne ja ööpäevaringselt kättesaadav arstiabi. Pristis on tarninud olulisi nõrkvoolu- ja kommunikatsioonisüsteeme Pärnu Haiglale, ehitades neid mitmes ehitusetapis. Ka hoolduses usaldab Pärnu Haigla Pristist.

\"Oleme Pristisega rahul ning nad tegid selles projektis head tööd.\" ütles Jan Põlluste SA-st Pärnu Haigla.


Teostamise aeg: 2003-
Asukoht: Eesti
Kliendisektor: Riigisektor

Teenused: Valve- ja läbipääsusüsteemid, Video- ja kassavalvesüsteemid, Automaatsed tulekahju signalisatsooni- ja kustutussüsteemid, Andmeside ja kaablivõrgud, Õekutse-, uksetelefoni- ja vanglate kommunikatsioonisüsteemid, Kliendiloenduse ja järjekorrasüsteemid, Hoonete automaatika süsteemid, Hooldus