Tartu Ülikooli Kliinikum


1804 aastal asutatud Tartu Ülikooli Kliinikum on suurim raviteenuste pakkuja Eestis. Paljudel aladel on ta ainus tippspetsialiste omav meditsiiniasutus. Kliinikumi missioon on tagada Eesti meditsiini kestmine ja areng läbi kõrgetasemelise integreeritud ravi-, õppe- ja teadustöö. Pristis osales Kliinikumi hoone ehitusel nõrkvoolu- ja turvasüsteemide tarnijana koostöös ehitusfirma Rand&Tuulberg’iga.

Teostamise aeg: 2007-2008
Asukoht: Eesti
Kliendisektor: Riigisektor

Teenused: Video- ja kassavalvesüsteemid, Helindus-, konverentsi- ja tõlkesüsteemid, Andmeside ja kaablivõrgud, Õekutse-, uksetelefoni- ja vanglate kommunikatsioonisüsteemid, Kliendiloenduse ja järjekorrasüsteemid