Elektripaigaldised

Hoonetesse paigaldatavad elektrijuhtmed ja –seadmed võimaldavad varustada erinevaid tarbijaid elektrienergiaga. Arvutid, valgustus, köögimasinad jm. elektrit tarbivad seadmed on meie igapäease elu osa.

 

Hoone peakilbist viiakse elektri jaotusvõrk tarbijateni. Väiksemates hoonetes võib olla vaid üks kilp, kuhu paigaldatakse pealüliti ning automaatkaitsmed. Suuremates hoonetes võib olla igas ruumide blokis oma elektrikilp, millest jagatakse elektrit bloki tarbijatele.

Magistraal- ja jaotuskaablid paigaldatakse kaabliredelitele, tarbijateni viivad juhtmed süvistatakse. Elektrijuhtmed markeeritakse ja ühendatakse ühtse standardi järgi, mida kasutatakse kogu Euroopas.

Elektritöid teostavad vastava erihariduse saanud spetsialistd.