Hoonete automaatika süsteemid

Hooneautomaatika süsteem (HAS) on jaotatud kontrollisüsteem, kus arvutil põhinev intelligentne elektroonikaseadmete kogumik jälgib ha juhib hoone mehhaanilisi, elektrilisi ja vagustusseadmeid.

HAS hoiab kliima hoones etteantud vahemikus, lülitab valgustuse vastavalt inimeste viibimisele ning jälgib süsteemide tööd ja seadmete rikkeid. HAS rakendamine vähendab hoone energiatarbimist ning hoolduskulusid võrreldes HAS mitteomava hoonega.

HAS on võrgustik, mis ühendab kontrollerid, sisend- ja väljundseadmed ning kasutajaliidesed. Kontrollerid ehitatakse spetsiifiliste lahenduste tarvis ning suhtlevad standardprotokolli alusel. Uuemad HAS kasutavad avatud juhtmevaba side standardeid, mis võimaldab eri tootjate seadmete kasutamist samas süsteemis.

Kohalolek on üks HAS tööreziime. Hommiku-, päeva- või ööreziim on mõned graafikul põhinevatest tüüpreziimidest. HAS loob mugava kliima koos piisava valgustusega, võimaldades hoone erinevates osades eri seadeid.

Valgustus saab reguleerida HAS abil reziimi, anduri või aja järgi. Temperatuuriandurid juhivad ruumide kütmist ja jahutust reziimide ja anduriinfole tuginedes, et kokku hoida energiat. Rakendusseadmed tagavad, et vajalikud lülitused viiakse täide.
HAS võimaldab edastada häireid. Teated edastatakse arvutile, mobiilselt või helisignaaliga. Tüüpilisemad häired on:

  • Temperatuur: toa-, siseneva õhu-, jahutusvee-, külmikute- jms. häired.
  • Musta filtri häire: surveandurid tunnevad ära ummistuse.
  • Staatuse häire: mehhaaniline rike
  • CO ja CO2 häire: andurid tuvastavad liiga kõrged tasemed
  • Külmaine häire: andurid tuvastavad võimaliku lekke

Turva- ja ATS süsteeme saab ühendada HAS-ga.

Toa automaatika koondab ühes toas paiknevaid mitmeid süsteeme tsentraalse kontrolli alla. Parimad näited on nõupidamiste ruumid, esitlusruumid ja loengusaalid, kus mitmete eri süsteemide koostegevuse tulemusel määratakse ruumi funktsioon (videoekraan, valgustus, kardinad, helisüsteem jne.) Toa automaatikat juhitakse tavaliselt puutetundlikult ekraanilt.