Hoonete tehnoloogiate hooldus

Paljud ettevõtted ostavad hoonete tehnosüsteemide hooldusteenused sisse 5-8 erinevalt firmalt. Elektrikäidu teeb üks, küttesüsteemi hooldab teine, ventilatsioonisüsteemi kolmas, tulekahjusignalisatsiooni neljas firma jne.

Kompleksse hoolduslepingu eelised:

 • Suhtlemine ühe teenuseosutajaga säästab kliendi töötajate tööaega ning võimaldab keskenduda oma põhitegevusele
 • Terviklik hoonete tehnoloogiate hooldusteenuste ülevaade, osutamine ja vastutus ühel usaldusväärsel partneril

Pristise pakub hooldusteenust järgmistele hoonete tehnosüsteemidele:

 • Valve-, läbipääsu-, video- ja kassavalvesüsteemid
 • Automaatne tulekahjusignalisatsioon, gaaskustutussüsteemid
 • Tuleohtussüsteemid, s.h. sprinklersüsteemid, tuletõrje vesikud ja voolikud, esmased tulekustutusvahendid, käsikustutid
 • Kaubakaitse-, kliendiloenduse- ja torupostisüsteemid
 • Helindus-, tõlke- ja konverentsisüsteemid
 • Elektrisüsteemid, elektrikäidu korraldus ja teostus (A pädevus), s.h alajaamade käit, evakuatsiooni- ja avariivalgustus
 • Küttesüsteemid, s.h gaasitrassi järelvalve
 • Katlad, s.h. surveseadmete järelvalve
 • Ventilatsioonisüsteemid, s.h. puhastus
 • Jahutussüsteemid
 • Suitsuluugid

Miks valida Pristise hooldus?

 • Pädevad, pikaajalise kogemusega hooldusinsenerid, ettevõttel vajalikud MTR registreeringud
 • Efektiivne töökorraldus - objektile saabunud insener suudab teostada kõikide süsteemide profülaktilisi hooldusi
 • Pristise hooldusteenus & klienditugi töötab 24 tundi, 7 päeva nädalas

Inseneride tööd aitab juhtida & kontrollida ühtne klienditeeninduse tarkvara