AS Pristis kvaliteedialased juhtpõhimõtted

AS PRISTIS KVALITEEDIALASED JUHTPÕHIMÕTTED

Meie tegevuse eesmärgiks on täita klientide vajadused ja ootused ning tagada ettevõttele sissetulekud. Arendades pidevalt koostöös klientidega, töötajatega ja partneritega Pristise pakutavaid lahendusi ja teenuseid, loome lahendusi ja teenuseid, mida pakume klientidele parimat hinna ja kvaliteedisuhet silmas pidades. Kliendisuhetes püüame luua püsivad, pikaajalisi ning mõlemapoolselt kasulikke kliendisuhteid.

Meie eesmärkide teostamise vahendiks on kvaliteedialased juhtpõhimõtted, mille elluviimise eest vastutab AS PRISTIS juhtkond. Personal on meie ettevõtte olulisim resurss ning meie teenistuses on professionaalsed, kvalifitseeritud ja kliendikesksed töötajad.

Meie kvaliteedipoliitiline deklaratsioon on: “Kvaliteet tegudes” ja vastavalt sellele:

1. Teenuseprotsess on tervik, milles kliendikeskne suhtumine on kõigi tegevuste lähtekohaks.

2. Klientide tellimused võtame vastu ja täidame ilma viivitusteta, täies vastavuses sõlmitud lepingule.

3. Klientide objektidele paigaldatavate seadmete kvaliteeditase ei lange meiepoolsete tegevuste tagajärjel.

4. Oma tegevustes peame kinni tegevusala puudutavatest seadustest ning järgime häid äritavasid.

5. Meie töövahendid on alati töökorras, personal viisakas ja kliendi vajaduste suhtes tähelepanelik.

6. Kvaliteedinõudeid teenustele koostame koostöös kliendiga ning neid täidame kõikidel tegevustasanditel. Ettevõttesisesed ja -välised tegevused moodustavad kliendiahela, kus iga järgnev tööetapp on eelmise suhtes kliendiks, ahela viimane lüli on meie teenuste tarbija.

7. Materjalide ja seadmete allhankijatelt eeldame kvaliteedisüsteemi või toodangu kontrollsüsteemi, mis tõendab nende võimet pidevalt tarnida meie nõudmistele vastavaid materjale ja seadmeid.

8. Igaüks on kohustatud teatama avastatud vigadest, et need saaksid kõrvaldatud õigel ajal.

 

AS Pristis juhatuse esimees

Indrek Tennokese