Missioon, visioon, väärtused

Pristise visioon:
LUUA MEELERAHU
Uus tehnoloogia aitab meil luua turvalisi töö- ja ärikeskkondi

Pristise missioon:
LUUA HOONETE TEHNOLOOGIALAHENDUSI

  • Pristis pakub klientidele moodsaid, töökindlaid ja efektiivseid hoonete tehnoloogiate lahendusi koostöös rahvusvaheliselt tunnustatud tootjatega
  • Pristis pakub klientidele professionaalset abi 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas läbi regionaalse kohaloleku
  • Pristis on esimene valik hoonete tehnoloogiate paigaldamisel ja hooldamisel Eestis, Lätis ja Leedus

Väärtused

PARTNERLUS

  • Kliendid ootavad meilt parimat võimalikku teenust. Nende ootuste täitmiseks loome klientidega täpsetele vajadustele kohandatud koostöösuhteid uute lahenduste rakendamiseks

INNOVAATILISUS

  • Kaasaegne tehnoloogia innustab meil otsima ja rakendama innovaatilisi tehnilisi lahendusi, mis parandavad kinnisvara funktsionaalsust, efektiivsust ja seeläbi kliendirahulolu

PROFESSIONAALSUS

  • Jätkuv õppimine ning rahvusvaheline kogemus on meie professionaalsete teadmiste vundament, millele loome turvalisi lahendusi.