Andmeside ja kaablivõrgud

Arvuti- ja telefonivõrkude loomisel on kaasaegseimaks lahenduseks avatud kaabeldus, kus kasutatakse Cat5, Cat5e, Cat 6 või Cat 6A kaablit. Magistraalühendused saab luua kasutades fiiberoptikat.


Tüüpilisele töökohale tekib 2XRJ45 ühendus, võimaldavad moodustada kas 1 arvuti- ja 1 telefoniühenduse, 2 arvutiühendust või 2 telefoniühendust.

Igast töökohast koondatakse kaablid seadmekappi 24XRJ45 port paneelidele.

Seadmekappi paigaldatakse ka arvutivõrgu (aktiiv)jaotusseadmed Switchid. Arvutiühendus töökohale luuakse ühendades ristühenduskaabli abil seadme port paneeli vastava pordiga. Sarnaselt ühendatakse ka VoIP telefonid.
Telefoni ühendamiseks on seadmekappi koondatud vajalik arv paare telefonikaablit ja/või telefonikeskjaam. Analoogselt arvutiühendusele, luuakse telefoniühendus töökohtadele ristühenduskaabli abil telefonipaneeli RJ45 pordi ning töökoha kaabli RJ45 pordiga.

Oluline teada:

  • Kõik seadmekappi ühendatavad paneelid on standardmõõdus 19”
  • Kui seadmekapis on palju seadmeid on kapp vaja varustada ventilaatorpaneelidega. Samuti on soovitav samas ruumis kasutada konditsioneeri.
  • Kui server asub eraldi ruumis, on soovitav kasutada avatud 19” seadmeraami, millelt on paigaldist parem hooldada ja seadmete loomulik jahutus toimub tõhusamalt.
  • Süsteemilahenduse puhul on kõik süsteemi komponendid (kaablid, pesad, paneelid) ühelt tootjalt. Paigaldaja peab omama tootja litsentsi. Süsteemilahenduse puhul on garantii 15-20 aastat.
  • Et nõrkvoolu ja tugevvoolu pesad oleksid ruumides sarnased, on projekteerimise ajal mõistlik ära määrata hoones kasutatav elektrisari.
  • Tagamaks arvutivõrgu perspektiive laiendamine, on soovitatav projekteerida hoone kaabliredelid reserviga lisakaablitele.

Füüsilise TV jaotusvõrgu puhul lähtutakse kehivatest normidest tagamaks igas ühendspesas vajaliku tugevusega signaal ning soovidest edastatavatele kanalitele. Hoonele paigaldatakse sõltumatud eetriantennid, mis võimaldavad vaadata kohalikke vabalevi kanaleid ning liituda eetris levivate tasuliste kanalite pakettidega. Täiendavalt saab  lisada eetriantennidele SAT TV antennid.

Kortermajade puhul on võimalik lisada süsteemi eelnevalt kokkulepitud satelliidikanalite vaatamiseks vastav arv tuunereid. Selle lahenduse puhul tuleb siiski arvestada operaatorite kasutustingimuste ja kuutasudega.

Kui on plaan liituda kaabeltelevisiooni operaatoriga, siis ehitatava jaotusvõrgu projekt on soovitav operaatoriga eelnevalt kooskõlastada. Interneti TV lahenduste signaalid edastatakse arvutivõrgu ühendusi kasutades.