Automaatsed tulekahju signalisatsooni- ja kustutussüsteemid

Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS) kavandatakse nii, et see annaks häire tulekahju võimalikult varases staadiumis.

Teade edastatakse häirekeskusesse mööda avariikindlat kaablit telefoniliinidest sõltumatult. Automaatsed tulekahjusignalistasioonid jagunevad:

  • konventsionaalsed süsteemid
  • adresseeritavad süsteemid

Konventsionaalses süsteemis on häire tuvastav tsoonide kaupa. Kuna ühes tsoonis on 14 kuni 20 andurit, pole enamasti võimalik määrata häire tekkimise asukohta anduri täpsusega. Sellest tulenevalt kasutatakse neid süsteeme peamiselt väikestes hoonetes.
Adresseeritavas süsteemis on häire tekkimise asukoht tuvastatav anduri täpsusega ning suuremad on võimalused ventilatsiooni, liftide, eskalaatorite, sprinkleri, suitsuärastusluukide jne. juhtimiseks ohusituatsioonides. Keskseade teatab häirest ajalise viitega, andes personalile aega häire põhjuse tuvastamiseks ning valehäire tühistamiseks. Adresseeritavad süsteemid sobivad kõrghoonetesse, suurtesse büroohoontesse, hotellidesse ja koolidesse.
Mõlemas süsteemis kasutatakse samadel põhimõtetel toimivaid andureid. Andurite põhiliigid:

  • optilised suitsuandurid, mis reageerivad visuaalsele suitsule.
  • fikseeritud temperatuuriandurid, mis reageerivad, kui temperatuur ületab 56°C või 90°C. Temperatuuriandureid kasutatakse ruumides, kus optilise suitsuanduri kasutamine pole võimalik.
  • diferentsiaaltemperatuuriandurid, mis reageerivad temperatuuritõusu kiirusele. Neid kasutatakse ruumides, kus võib esindeda nii suitsu kui ka püsivat kõrget temperatuuri.

Erijuhtudel kasutatakse ka plahvatusohtlikke keskkonna (EX) andureid, gaasiandureid, leegiandureid, liiniandureid ning nn “õhuproovi” andureid.
Igas ATS süsteemis on häirenupud, mis paigaldatakse hoone väljapääsudele ja evakuatsiooniteedele ning samuti häirekellad või -sireenid, mis annavad märku tekkinud häireolukorrast. Suurematel objektidel edastatakse häireteade ka läbi teadustussüsteemi (link PA tekstile).
Kõik ATS süsteemid tuleb projekteerida kooskõlas kehtivate seadustega. Keerulisemate objektide puhul soovitame kindlasti konsulteerida ja projekteeritud lahendus kooskõlastada ka kohaliku Päästeametiga.
Täielikult ei saa serverite ja teiste kõrgtehnoloogiliste seadmete puhul välistada süttimist lühise läbi. Siis kasutatakse kustutamiseks gaaskustutussüsteeme. Gaaskustutussüsteemi eeliseks on põlengu kiire likvideerimine kustutusjääkideta.
Gaaskustutussüsteemid koosnevad balloonidest, gaasitorustikust pihustitega ning tulekahjuanduritest koos juhtpaneeliga.
Kustutusgaaside põhiliigid:

  • inertgaasid, mille kustutuspõhimõtteks on hapniku osakaalu vähendamine ruumis kuni tulekahju kustumiseni. Inertgaasid sobivad hästi suuremate ruumide kustutamiseks, eeliseks on soodne hind. Inertgaaside miinuseks on suur balloonide hulk, mis nõuab teatud juhtudel eraldi ruumi. Samuti tuleb arvestada lisakulutustega ülerõhuklappidele, mis on mõeldud hoone konstruktsioonide kaitseks kustustusprotsessi käigus tekkiva ülerõhu eest, kuna ruumid täidetakse gaasiga kuni 50% nende mahust. Tuntuimad inertgaasid on Argon ja Argonite, IG-55
  • keemilised gaasid, mille kustuspõhimõte rajaneb endotermilisel (soojust neelaval) reaktsioonil, kus tule kolmest elemendist (kütus, hapnik ja kuumus) eemaldatakse kuumus. Keemilisi gaase kasutatakse peamiselt arvuti- ja elektriseadmete ruumides, telekommunikatsiooniruumides, kallihinnaliste seadmete, kunstiväärtuste ja arhiivide ruumides, lennunduses, laevadel, tuleohtlike ainete laoruumides jm. Keemilised gaasid on soodsad eelkõige väiksemate ruumide kustutamisel. Enamuste keemiliste gaaside puhul puudub vajadus ülerõhuklappide järele, kuna kustusprotsessiks on vajalik gaasi osakaal vaid 7-9% ruumi mahust. Tuntuimad keemilised kustutusgaasid on FM-200, FE-13 ja HFC-227

Kui Te on vajate gaaskustutussüsteemi, soovitame Teil pöörduda ainult vastavat väljaõpet omava firma poole, kuna gaaskustutussüsteemide projekteerimine ja pädeva hinnapakkumise koostamine nõuab põhjalikke projekteerimisalaseid eelteadmisi, mis garanteerivad kustutussüsteemi reaalse toimimise ja tellijale soodsaima lahenduse. Hinnapakkumise küsimisel on kindlasti vaja esitada:

  • kustutatavate ruumide täpsed mõõtmed (pindala ja kõrgus), samuti tuleb eraldi märkida ripplaepealse ja/või põrandaaluse pinna kõrgus
  • ventilatsiooniavade arv
  • konditsioneeri olemasolu

Referentsid