Carsus iP kassavalvesüsteem

Pristise kassavalvesüsteem Carsus iP on digitaalne salvestussüsteem, mis salvestab samaaegselt videopildi kassas toimunust ja tšekiinfo ning integreerib antud info ühtseks andmebaasiks.

 

Carsuse kassavalvesüsteeme on kasutanud juba aastaid enamik Eesti juhtivaid jaekaubanduskette. Lisaks kauplustele sobib süsteem suurepäraselt kasutamiseks ka baarides, ööklubides, kohvikutes, restoranides, bensiinijaamades ja meelelahutusasutustes.

Ülemaailmne Kaubanduskadude Uuring (2009) toob ära, et keskmiselt 54% kaupluse personali poolt sooritatavatest õigusrikkumisest sooritatakse kassades.

Levinumad petmisviisid kassas:

  • Kauba kassasse mittesisestamine
  • Tśeki tühitamine
  • Kassa avamine null-väärtuses tšeki abil ja seejärel kassast raha omastamine
  • ostetud toote või teenuse asemele sisestatakse kassas odavam toode
  • Fikstiivsed kauba tagastused, st "miinustšekid" ilma reaalse kauba tagastuseta

Süsteem sisaldab kasutajale käepärast aruandegeneraatorit, mille abil iga kasutaja koostab endale vajalikud aruandevormid nn alarmtegevuste otsimiseks ja analüüsiks, et hilisemalt ühe nupulevajutusega saada soovitud aruanne.

Süsteem omab graafilist analüüsimoodulit, võimaldades hetkega kuvada mingi toimingu või müügi graafiku võrrelduna üldise müügiaktiivsusega. Erinevuste ilmnemisel tavapärasest on võimalik väga väikese ajakuluga juba tuvastada võimalik probleemiallikas.

Arhiivis saab kasutaja teostada otsinguid nii alarmtegevuse kui ka muudel alustel nagu näiteks: konkreetne müüja, konkreetne kassa, konkreetne toode, tehingu summa, tseki number, tekst tšekil jne. ning otsitava leidmisel maha mängida videopilti koos samaaegselt pildiga sünkroonis jooksva tšekiga.

Kasutaja saab teda huvitavaid lõike arhiivist arhiveerida välisele andmekandjale, näiteks kassapettuste tõendusmaterjalina esitamiseks.

Süsteem võimaldab kõik leitud ja huvipakkuvad videolõigud koos tšekiinfoga väga lihtsalt salvestada eraldi faili, et koondada näiteks kõik ühe pettuseid läbiviinud isiku teod kokku, ning viia need eraldi andmekandjal (CD, mälupulk) tunnistusmaterjalina õiguskaitseorganitele.

Kasutajal saab trükkida välja aruandeid, graafikuid ja ka situatsioone kassas, kus ühel väljatrükil on nii pilt kassast kui ka tšekk.

Carsus iP töötab üle interneti – kõike kaupluse alal toimuvat saab turvajuht jälgida ühest arvutist. Infoedastus nii salvestamisel kui ka vaatamisel on krüpteeritud.

Salvestised ja tšekiinfo on turvaliselt krüpteerituna talletatud Carsus iP serveris, millele ligipääs on võimalik ainult autoriseeritud ligipääsu alusel. Isegi pahatahtlikul andmete lekitamisel ei ole nende kasutamine kõrvalistel isikutel võimalik, rääkimata nendele juhuslikust juurdepääsust interneti kaudu.

Kassajärelvalvesüsteemi on võimalik paigaldada nii ühele kui ka suuremale arvule kassadele.

Partnerid