Kliendiloenduse ja järjekorrasüsteemid

Kliendiloenduse süsteemid võimaldavad kaupmeestel koguda andmeid külastajate arvu ja conversion rate’i, s.o ostu sooritanud külastajate %, kohta.

Perioodiliselt võrreldud külastajate arv ja conversion rate võimaldavad hinnata poe sooritust aastast aastasse või võrdluses teiste poodidega. Täpne kliendiloendus aitab planeerida ja optimiseerida personali ja muid tegevusi (koristus, remont jne.). Keerukamad kliendiloenduse süsteemid annavad andmeid järjekordade juhtimiseks ning klientide ostukäitumise kohta.

Kaubanduskeskused kasutavad külastajate statistikat oma turunduses. Kliendiloenduse abil suudavad keskuste omanikud mõõta oma turunduse efektiivsust ning hinnastada üüripindu vastavalt külastajate arvule. Avalikele ruumidele on tavaliselt määratud maksimaalne samaaaegne külastajate arv. Kuigi kliendiloendus ei ole 100% täpne, annab elektrooniline inimeste loendamine piisavalt täpse statistilise tulemuse.

Mitmed avalikud asutused (raamatukogud, muuseumid jne.) kasutavad kliendiloendust külastajate arvu jälgimiseks. Kohtades, kus ei müüda pileteid, annab automaatne inimeste loendamine andmed kui palju kliente teenust kasutas.

Pakume mitmeid erinevaid lahendusi:nii suurtele kui väikestele hoonetele; kasutades infrapunakiiri, arvutiloetavaid video või IP kaamerate andmeid, termokaamera ning muid lahendusi.

Järjekorrasüsteemid väljastavad teenuste kasutamiseks pileti, mille alusel moodustub selge järjekord ning organiseeritud ja stressivaba oma korra ootamine. Süsteemi abil saab planeerida ja eelnevalt kokku leppida kohtumisi, teateid saata nutitelefonidele või SMS-ga. Iga piletisaaja järjekord teeninduspunkt on selgelt märgitud ning sellest teatatakse heli- ja visuaalse signaaliga. Infotablood näitavad järjekorra pikkust dünaamilist ooteaega jpm.

Järjekorrasüsteemid võimaldavad parandada klientide teeninduskogemust kaubanduses, pankades, lennujaamades, riigiasutustes jm. Süsteemid võimaldavad juhtidel parandada efektiivsust ning vähendada kulusid. Lugedes kliente sisenemisel, võimaldavad ennetavad valemid luua eelhoiatusi a la kui mitu teenindajat on varsti saalis vaja, et tagada kvaliteetne klienditeenindus. Juhid saavad seeläbi pro-aktiivselt olukorra lahendada. Peamised mõõdikud on:

  • Klientide arv hoones
  • Järjekorra pikkus
  • Keskmine ooteaeg
  • Keskmine aeg töötaja kohta ilma kliendita
  • Summaarne ooteaeg

Järjekorrasüsteeme saab keskedanda ettevõtte lahenduseks. Ühendatud järjekorrasüsteemid võimaldavad keskset juhtimist, et kulusid kokku hoida, kasulikult rakendada olemasolevaid võrguresursse ning pidada aruandlust kliendivoogude kohta.