Õekutse-, uksetelefoni- ja vanglate kommunikatsioonisüsteemid

Turvalisus ja hool on iga kaasaegse hooldekodu ning haigla olulisi nõudmisi.

 

Õekutse nupud paiknevad haiglavoodite läheduses ja võimaldavad patsientidel õdedele ning arstidele voodist lahkumata abisoovist teada anda. Nupuvajutuse tulemusel teatvitab personali postil olev keskseade abivajadusest hooldajat. Süsteemid tekitavad häire õdede töökohal, õed peavad patsiendi palatit faktiliselt külastama ning kohapeal patsiendi vajadusi tuvastama. Õde teavitatakse nupuvajutusest valgus- ja/või helisignaaliga. Lihtsamad süsteemid võimaldavad väljakutset tühistada patsiendi voodi juures asuvalt seadmelt.

Keerulisemad süsteemid võimaldavad patsiendiga töökohalt rääkida. Selliste süsteemide eelis on reageerimise kiirus otsustamaks, kas olukord on kriitiline ja vajab kohest reageerimist.

Õekutsesüsteeme saab ühendada sidesüsteemide ning muude suhtlusplatvormidega. Õekutse integratsioon võimaldab saata mitmeid häireid mobiilsetele või erinevatele tekstisõnumeid võimaldavatele seadmetele. Tekstiteate sisuks võib olla mh. häire asukoht, aeg ja tüüp. Arenenumad integreeritud süsteemid võimaldavad personalil aksepteerida, keelduda, kiirendada või edastada õekutselt saadud häireid.

Uksetelefoni süsteeme kasutatakse hoone(te)s ning nad edastavad nii heli kui pilti. Uksetelefone saab ühendada helindussüsteemidega, telefonide ning muude süsteemidega. Uksetelefonide süsteemid võimaldavad juhtida valgustust ning uste lukke. Digitaalseid uksetelefonisüsteeme saab ühendada arvutivõrkudega, mille kaudu suhelda kutsele vastajatega, k.a. kaugtöökohtades.

Uksetelefonisüsteeme kasutatakse peamiselt kontorites, tööstusobjektidel ning korterelamutes, kus turvalisuse taseme nõuded ei ole kõrged ja põhifookus on külastajate tuvastamisel ning suletud aladele lubamisel. Erinevates suurustuse lahendusi rakendatakse eramutest kuni suurte hoonete maatrikslahendusteni, mis võimaldavad samaaegseid ühendusi ning ustelukkude juhtumist.

Vanglate kommunikatsioonisüsteemid on ehitatud kasutamiseks vanglakeskkonnas. Kongi paigaldatavad osad on tugeva roostevabast terasest konstruktsiooniga. Süsteem salvestab kasutuslogi ning paigaldus on tamper-ahelaga, mis väldib süsteemi väärkasutust.