Valve- ja läbipääsusüsteemid

Keegi ei saa tungida Teie valdustesse, sest valvesüsteem märkab iga sündmust. Valvesüsteemiga saab liita erinevaid andureid, mis tuvastavad liikumist, uste avamist, klaasi purunemist, vibratsiooni, vett jne. Valvesüsteem registreerib ja edastab toimunu kohta häiresignaali.

Läbipääsusüsteemide eesmärgiks on inimeste liikumise reguleerimine hoones või territooriumil ning andmete salvestamine selle kohta. Nii saab ettevõte igal ajal ülevaate töötajate asukohast ja liikumistest. 

Pristis pakub erineva suuruse ja integreeritusega lahendusi, valik sõltub kliendi soovidest – kas lihtsalt piirata liikumist mingisse piirkonda või on huvi ka kontrollida, kes kus liigub ja kes kuhu võib liikuda.

Kasutajaõiguste määramisega saab inimestele turvakoodi, elektronvõtme, kaardi või biomeetriliste tunnuste kontrollimse alusel anda loa liikuda ainult talle lubatud ajal kindlaksmääratud ruumides.

Läbipääsusüsteemi on võimalik integreerida valvesüsteemidega ning sellesse võib kuuluda piiramatu arv kontrollpunkte.

Läbipääsusüsteemidega on võimalik programmiliselt liita personali tööaja arvestus.

Referentsid