Energiasäästlikkus & mugavus

Kuna KVJ süsteemid on  hoonete suurimateks energiatarbijateks, siis süsteemide tootjad püüavad kasvatada nende energiasäästlikkust. Seda suundumust toetavad nii kasvavad energiaallikate hinnad kui teadlikkus keskkonnahoiu vajalikkusest.

 

Kütteenergia
Vesi on traditsiooniliselt olnud kõige efektiivsem soojuskandja kuid ka sundventilatsioonisüsteemid suudavad toimida küttesüsteemina. Mõned eelised sundventilatsiooni süsteemide kasutamisel kirikutes, koolides ja korterelamutes:

  • Parem ventilatsioon
  • Energiakokkuhoid 15-20%

Tsoneeritud küttesüsteemid parandavad energiaefektiivsust. Tsoone kontrollivad termostaadid, juhtides tsoonide kraane. Sundventilatsiooniga süsteemides juhitakse õhuklappe, mis sulgevad õhuvoolu teatud aladele. Hooneautomaatika juhtimissüsteem on kriitiline osa soovitud ruumitemperatuuride hoidmisel.

Soojuspump
Soojuspumbad kasutavad õhus, maas ja vees leiduvat soojust, et toota sooja, jahutust ning kuuma tarbevett. Mida soojem allikas, seda energiaefektiivsem on soojuspump. Temperatuur maapinna all on suhteliselt stabiilne, kõikudes 2m sügavuses 7 kuni 24 °C.

Päikesekütte süsteemid
Päikeseküte on innovatiivne tehnoloogia, mis kogub Päikese energiat. Päikesekütte kollektorite pinnad neelavad päikesevalgust. Saadud soojust kasutatakse sooja tarbevee ja elu- ning ärihoonete täiendavaks kütmiseks. Kogutava päikeseenergia kogus sõltub ilmast, asukohast ning suunast päikese poole, kuid üldiselt langeb 1 ruutmeetrile maapinnale selge ilmaga, suunaga Päikesele, ca 1kW päikese energiat.

Lamepaneel-kollektorid koosnevad tumedast soojust neelavast pinnast, soojuskandjast ning soojustatud konstruktsioonist. Soojustkandev vedelik läbib paneeli ning kannab soojuse boilerisse.

Vaakumtoru kollektorid sisaldavad absorbeerivat plaati ja soojatoru. Soojus kantakse soojatorult soojuskandjale ning edasi tarbeveeks või lisakütteks. Soojatoru ümbritsev vaakum vähendab oluliselt soojuskadusid, olles seetõttu efektiivsem kui lamepaneel, eriti külmades tingimustes. Esinevate kõrgemate temperatuuride tõttu tuleb arvestada võimaliku lahendusega, kuidas kaitsta süsteemi ülekuumenemise eest.

Päikesekütte kasutusalad on suure tarbevee vajadusega hooned nagu kortermajad, hotellid, haiglad, sõjaväe hooned, toiduainetööstus jne. Süsteemide toodetud soojust saab rakendada lisakütteallikana hoonete kütmiseks.

Soojuse kogumine väljuvast õhust

Ventilatsioonist soojusenergia kogumise süsteemid kasutavad köetud õhust energia püüdmiseks soojusvaheteid. Kättesaadud soojusega soojendatakse sisenevat välisõhku.