Ventilatsioonisüsteemid

Küte, ventilatsioon ja jahutus (KVJ) on omavahel seotud igas hoones. Hoone omanik soovib klientidele mugavat temperatuuri ja head õhukvaliteeti mõistlike paigaldus- ja hoolduskuludega. Igas suuruses hoone vajab energiavajaduse analüüsi ja süsteemide projekteerimist, et tagada soovitud tulemus, mugavus ja energiasäästlikkus.

 

Ventilatsiooni täiendab suletud ruumides hapnikuvarusid, reguleerib temperatuuri, eemaldab niiskuse ja ebameeldiva lõhna. Ventilatsioon vahetab ruumiõhku õues oleva õhuga ja loob õhutsirkulatsiooni, tagades hea siseõhu kvaliteedi.

Sundventilatsiooni puhul puhub ventilatsiooniseade õhku ruumidesse, seda jahutades ja soojendades. Liigne niiskus ning lõhnad hoitakse kontrolli all, siseruumides olev õhk vahetatakse värske välisõhu vastu. Köökides ja WC-des puhuvad ventilaatorid niiskuse ja odöörid välja. Sundventilatsioon tagab aastaringse meeldiva temperatuuri ja hea õhukvaliteedi. Et tagada jätkuv hea õhuvahetus, tuleb süsteemi regulaarselt hooldada ja õhufiltreid vahetada.

Loomulik ventilatsioon töötab ilma seadmeteta väiksemates hoonetes. Soe õhk tõuseb ja väljub ülemistest vent.avadest ning imeb jahedamat välisõhku loomulikul teel alumistest vent.avadest sisse. Soojematel kuudel on loomuliku ventilatsiooniga võimatu tagada mugavat temperatuuri ning õhuvahetust.

Tunnis vahetatava õhu hulk näitab ruumi läbivat õhukogust. Väärtus näitab ruumi rõhku, mis võib olla nii pluss- kui miinusmärgiline. Positiivse rõhi puhul puhutakse ruumi rohkem õhku, kui välja viiakse, negatiivse rõhu puhul on seis vastupidine.